• Fri frakt över 900 kr (ord. 69 kr)
  • Kontakt
  • Moms:

Att odla vin

En av de få saker som de flesta i vinets värld kan vara eniga om är att det inte går att göra ett bra vin av en dålig druva. Därför kan vi säga att vinet skapas i vingården.

Varje steg och ingrepp från vinodlaren, vingårdens beskaffenhet, geologi, topografi och klimat påverkar slutresultatet.

TERROIR 

Samspelet mellan ovan nämnda faktorer samt druvan brukar benämnas terroir. När man använder ordet terroir så är det oftast för att beskriva en växtplats som ger vinet en särskild karaktär. Om man säger att vinet har terroir-karaktär så betyder det i allmänhet att man kan känna var vinet kommer ifrån. Med andra ord så smakar man vinets ursprung. 

MÄNNISKAN 

Om det överhuvudtaget ska finnas en vingård så krävs en vinodlare. Utan människans styrning skulle vinrankorna växa som ogräs och bilda ett ogenomträngligt snår med små sura druvor. 

Genom att beskära rankorna och binda upp dem blir det inte bara lättare att skörda, druvornas kvalitet blir också högre. När rankorna binds upp kommer solen åt druvorna och vinden kan torka bort fukt som orsakar röta. 

Ännu viktigare är att begränsa antalet druvklasar per vinstock. Ju färre druvor som varje planta försörjer desto lättare mognar de och varje druva blir mer då  mer rik på socker och kan utveckla mogna aromer. 

Riktigt noggranna odlare går regelbundet igenom vingården och rensar bort överflödigt bladverk som skuggar klasarna och stjäl energi. Det blir också vanligare med så kallad ”grön skörd”, vilket betyder att man klipper bort hela omogna klasar för att höja kvaliteten på de druvor som lämnas kvar. 

KLIMAT 

En förutsättning för att odla druvor för framställning av vin är att det är så pass varmt och soligt att druvorna mognar ordentligt. Om det är för kallt blir sockerhalten låg och syran i vinet för hög. Vinstocken kan också frysa sönder under vintern. Är det för varmt faller syranivån och vinet kan Iå en ”kokt” karaktär. Dessutom måste det bli så kallt under vinterhalvåret att plantan får en viloperiod. De rätta klimatförutsättningarna hittar vi kring 30:e till 50:e breddgraden på norra och södra halvklotet.

GEOGRAFI OCH TOPOGRAFI 

Vingårdens läge har stor inverkan på druvans mognad. De bästa lägena finner man på sluttningar, oftast i syd- eller sydvästlig riktning. Här blir solexponeringen maximal och dräneringen, av både vatten och kall luft, särskilt effektiv. På flack mark stannar både fukt och kall luft kvar längre, något som kan vara en fördel i hett och torrt klimat. Man kan också finna svalare förhållanden på högre altitud. 

Hav, sjöar och vattendrag är också viktiga för att skapa rätta förhållanden. Vatten som värms upp av solen under dagen avger värme under kalla nätter, flodernas vattenmassor drar med sig kall luft som annars skulle stanna kvar i dalgången. Vattenytor fungerar dessutom som solreflektorer. 

GEOLOGI 

Jordmånen är viktig för druvan. Markens kemiska sammansättning och mineralinnehåll ger inte direkt smak till vinet, däremot påverkas smaken av jordens fysiska egenskaper. 

Vinstocken frodas på platser där få andra grödor skulle trivas. Tack vare sitt kraftiga rotsystem tränger den igenom tjocka lager av grus och stenar för att nå ner till vatten och näring. Man brukar säga att vinstocken ska lida för att ge bra vin. Det stämmer att plantan uthärdar umbäranden i sitt sökande efter vatten, men när den nått sitt mål så mår den riktigt bra. Detta beror på att den, tack vare sitt djupa rotsystem, inte är lika beroende av regn. Den ”lidande” vinstocken mår bättre än den som står i bördig jord eftersom vinstockar i fuktig jord bildar ett ytligt och känsligt rotsystem. 

Fuktig jord som lera tar längre tid att värma upp och benämns ”kall”. Väldränerad stenig och grusig jord kallas ”varm” eftersom den lätt värms upp av solen och magasinerar värmen. Kalkrik jord påverkar kanske smaken på vinet mest eftersom höga halter av kalk ger låga PH-nivåer i druvan vilket dessutom gör att vinet klarar längre lagring

SKÖRDEN 

Tidpunkten för skörden är mycket viktig. Det gäller att vänta tills druvan är perfekt mogen. Har man möjlighet att skörda maskinellt kan alla druvor snabbt hämtas in vid den ultimata tidpunkten. Med maskiner kan man dessutom skörda nattetid då druvorna är svala och deras fräschör bevaras, vilket främjar fruktighet i vinet. 

Branta och otillgängliga vingårdar måste skördas för hand under dagtid. Det tar längre tid och innebär att en del skördas före full mognad, större delen när druvorna är som bäst och den sista delen som lätt övermogna. Denna blandning kan ge komplexitet till vinet. För bägge metoderna gäller att man sorterar bort blad samt omogna och angripna druvor om resultatet ska bli bra. 

Produkter
Övrigt