• Fri frakt över 900 kr (ord. 69 kr)
  • Kontakt
  • Moms:

Hos "precis en sån" är vi noga med  hanteringen av våra kunders personuppgifter. Vi vill därför informera dig om viktiga förändringar som sker den 25 maj 2018, i och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft.

Förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund. 

Lagen bygger på dessa grundläggande principer, som Vinet & Glaset efterlever när personuppgifter behandlas:

Ändamålsbegränsning

Personuppgifter får endast behandlas för specifika, explicita och legitima ändamål.

Lagringsminimering

Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt med tanke på ändamålet.

Uppgiftsminimering

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Laglighet, korrekthet och öppenhet

Behandling måste vara laglig, rättvis och öppen i relation till de enskilda och innefattar en skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Integritet och konfidentialitet

Krav på lämpliga åtgärder i alla relevanta avseenden för att personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

Ansvarsskyldighet

Ansvaret innefattar en skyldighet att kunna demonstrera överensstämmelse med principerna.

 

 

Du kan läsa mer under fliken Integritetspolicy om hur och varför vi använder dina personuppgifter.

 

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Carina Öhman / precis en sån

Nyhemsgatan 15

27660 Skillinge

tele 0704-536304

mail: [email protected]

Org.nr: 6010093968

Företagsform: Enskild näringsidkare

Momsregistreringsnummer: SE601009396801

Produkter
Övrigt